Atlas Rabac - putnička agencija

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA DIREKT INFORMATOR POSLOVNE MREŽE I PORTALA

Korištenjem usluga DIREKT INFORMATOR portala (u daljnjem tekstu "DIREKT INFORMATOR"), pristajete na određene uvjete i pravila (u daljnjem tekstu "Uvjeti korištenja") koji su navedeni u tekstu koji slijedi.

Molimo Vas, da pozorno pročitate Uvjete korištenja www.direkt-informator.hr stranica. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica www.direkt-informator.hr, potvrđujete suglasnost s Uvjetima korištenja, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Uvjeti korištenja, između vlasnika portala »DIREKT INFORMATOR - internet i marketing, Pula, Viška 14 (u daljnjem tekstu »DIREKT INFORMATOR«) i posjetitelja ili registriranog korisnika portala (u daljnjem tekstu »KORISNIK«), uz potpuno prihvaćanje Pravila privatnosti i zaštite podataka DIREKT INFORMATOR portala, a pod slijedećim uvjetima:

«KORISNIK», prilikom prihvaćanja ovih Uvjeta stječe pravo na korištenje, te je obavezan u postupku registracije navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju: naziv tvrtke, adresa tvrtke, e-mail za kontakt, broj telefona, mobitel i /ili fax, OIB ili MBS. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih Uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikovog korisničkog računa. Unosom osobnih podataka «KORISNIK», je dao privolu »DIREKT INFORMATOR-u« da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Završetkom registracije «KORISNIK» prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga DIREKT INFORMATOR portala.

Ako «KORISNIK» prilikom registracije ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke, ista će se smatrati nepotpunom. Samim time, svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu registracije koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak «KORISNIK»-a.

»DIREKT INFORMATOR« prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih informacija koje je postavio «KORISNIK», te prema  Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Ugovorne strane ovim Uvjetima korištenja utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korištenja usluga od strane »DIREKT INFORMATOR« na teritoriju Republike Hrvatske. Web adresa »DIREKT INFORMATOR« portala na teritoriju Republike Hrvatske je www.direkt-informator.hr

»DIREKT INFORMATOR« između ostalog nudi usluge: računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, izrada web stranica, internet reklamiranja i prezentiranja, marketing kampanje te davanje u zakup prostora korisnicima za pokretanje vlastite marketing kampanje na portalu, komunikaciju i oglašavanje.

»DIREKT INFORMATOR« daje platformu na kojoj fizičke i pravne osobe kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore ili suradnju. Uporaba stranica www.direkt-informator.hr ne čini »DIREKT INFORMATOR« odgovornim za prodaju/kupnju, niti je »DIREKT INFORMATOR« dio samog prodajnog procesa proizvoda ili usluge, čije za određeni proizvod ili uslugu postavljenu od strane ponuđača, a čija su Pravila korištenja stranice

»DIREKT INFORMATOR« je obavezan omogućiti pristup svojim web alatima koji «KORISNIKU» pružaju samostalan, jednostavan i kvalitetan način prezentacije na »DIREKT INFORMATOR« portalu svega što želi, a u okviru njegovog reklamnog prostora neograničenog po količini i vrsti informacija, i u skladu sa mogućnostima i pravilnicima portala koji su sastavni dio ovih Uvjeta , te sukladno sa Zakonom i paketom plaćenih usluga.

»DIREKT INFORMATOR« se obavezuje da u roku od 48 sati nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» koji je kupio jedan od paketa ponuđenih na stranici www.direkt-informator.hr (ili na stranici www.direkt-informator.hr), omogući pristup alatima za postavljanje sadržaja iz paketa usluga kojeg je odabrao.

»DIREKT INFORMATOR« se isto tako obavezuje da se kod narudžbe za izradu posebne web stranice, pridržava svih drugih rokova dogovorenih sa svakim korisnikom posebno.

»DIREKT INFORMATOR« se obavezuje osigurati tehničku ispravnost i dostupnost »DIREKT INFORMATOR« usluga na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcioniranja, te ako se greške uoče, da ih pravovremeno ispravi.

Na DIREKT INFORMATOR portalu postoje i razni linkovi na druge stranice koje su kreirali korisnici, a nisu kreirane od strane DIREKT INFORMATOR portala. Prilikom posjećivanja tih stranica »DIREKT INFORMATOR« takvim korisnicima ne može jamčiti zaštitu njihova sadržaja i podataka na njima, jer kao takve ne održava te nema utjecaja na nju, i ne može se  smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno Vašim pristupom i Vašim korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa www.infozonet.hr stranica.

DIREKT INFORMATOR se ne može smatrati odgovornim zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica.

»DIREKT INFORMATOR« ima pravo koristiti fotografije i tekstualni materijal koji je dobio od «KORISNIK»-a, u cilju reklamiranja i popularizacije stranica preko medija (radio, TV, internet) ili tiskanih materijala (katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.).

«KORISNIK», se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima i proizvodima »DIREKT INFORMATOR-a« . »DIREKT INFORMATOR« ima pravo upotrijebiti e-mail adresu «KORISNIKA», koju navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu korisničkog računa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz www.direkt-informator.hr . 

Sav sadržaj na internetskim stranicama www.direkt-informator.hr zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja »DIREKT INFORMATOR-a«

Sa prihvaćanjem ovih Uvjeta, «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o informiranju, Zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva, Zakona o elektronskom potpisu, Zakona o zaštiti pečata, Zakona o zaštiti potrošača, kao i drugih propisa.

«KORISNIK» se obavezuje da neće koristiti usluge u svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sugalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili moralnim načelima.

«KORISNIK» ovim izjavljuje da je autor svih tekstualnih oglasa objavljenih u njegovom prezentacijskom prostoru u sistemu »DIREKT INFORMATOR-a«.

«KORISNIK» je dužan držati svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, prije svega da bi ograničio pristup trećim osobama i spriječio neovlašteno korištenje usluge.

«KORISNIK» je dužan odmah informirati davatelja usluga o svakoj eventualnoj zlouporabi svog korisničkog imena i lozinke od strane trećih osoba, slanjem poruke na e-mail adresu direkt.informator@gmail.com

«KORISNIK»  je odgovoran za postupke svake osobe koja koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je i za sadržaj svih materijala i informacija koje su unešeni u sistem »DIREKT INFORMATOR-a«, a sa njegovog korisničkog računa.

«KORISNIK»  se obavezuje i sugalasan je da:
- neće objavljivati, promovirati ili prenositi preko posrednika nikakav nezakonit, uznemirujući, pogrdan, uvredljiv, prijeteći, štetan, vulgaran i porno sadržaj;
- sadržaj koji poziva na nasilje (rasno, etničko ili drugo);
- informacije ili druge oglase ili događaje, koji predstavljaju prekršajno, krivično ili bilo koje  kažnjivo djelo, građansku neposlušnost, ili na bilo koji način ruši pravni poredak;
- u slučaju eventualne nesuglasnosti o karakteru odgovarajućih podataka, informacije ili drugog oglasa, odlučujući kriterij je procjena davatelja usluge;

»DIREKT INFORMATOR« neće odobriti sadržaj kojeg je «KORISNIK» postavio, ili drugi način njegove komunikacije, objavljivanje podataka, niti preuzima odgovornost (uključujući pravno krivičnu odgovornost) za bilo koji ovakav događaj, komunikaciju ili objavu proturječnu sa ovim Uvjetima ili koja je protiv pravnih propisa ili činjenice, a čije je objavljivanje pomoglo korištenje njegove internet stranice;

«KORISNIK»  se obavezuje i suglasan je da:
- neće na bilo koji način prilikom korištenja usluga, koristiti ili distribuirati oštećene datoteke ili koji sadrže viruse, ili bilo kakav sličan software ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računalnog sistema davatelja usluge ili bilo koje treće osobe;
- neće ugrožavati mreže koje ga povezuju sa uslugama;
- neće koristiti nikakve uređaje, software ili programe, ili uz pomoć drugih sredstava, probati poremetiti redovan rad portala, usluge i/ili bilo kakve transakcije koju portal nudi;
- neće napraviti ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimjerno veliki teret sistemu davatelja usluge;
- prilikom korištenja usluga, koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po, i u sitemu DIREKT INFORMATOR portala koje mu omogućava davatelj usluge, ili koje je patentirao davatelj usluge;
- neće koristiti nikakvo automatizirano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spider-e).

Nije dozvoljeno distribuiranje ili prodaja niti jednog dijela stranice ili software-a sa www.direkt-informator.hr, osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između »DIREKT INFORMATOR-a« i «KORISNIK-a».

»DIREKT INFORMATOR« zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:
- kopiranja sadržaja objavljenih na ovim stranicama te objavljivanja u/na nekom drugom mediju bez odobrenja »DIREKT INFORMATOR«-a
- lobiranja »DIREKT INFORMATOR« klijenata da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima, na način da ih kontaktira putem telefona, mail-a ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima »DIREKT INFORMATOR« poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

»DIREKT INFORMATOR« zadržava pravo ukloniti sadržaj kojeg smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uvjetima korištenja. 

»DIREKT INFORMATOR« zadržava pravo automatskog ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.

»DIREKT INFORMATOR« također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtievati naknadu za nastalu štetu ili gubitak
 Korisnici su dužni redovito čitati Uvjete korištenja te se smatra da su u svakom trenutku upoznati sa aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Plaćanje paketa za korištenje  portala se obavljaju isključivo preko bankovnog računa davatelja usluge (DIREKT INFORMATOR-a),po važećem cjeniku DIREKT INFORMATOR portala, koji vrijedi za vremensko razdoblje od 12 mjeseci. Nakon isteka tog vremenskog razdoblja, «KORISNIK» može obnoviti i produžiti korištenje portala, u skladu sa uvjetima i cjenikom DIREKT INFORMATOR portala, ali i ne mora ako smatra da nije zadovoljan ponuđenom uslugom.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu njihovim prihvaćanjem prilikom registracije na DIREKT INFORMATOR portalu ili kupnjom jednog od paketa

Portal »DIREKT INFORMATOR« zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja DIREKT INFORMATOR portala u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave, i »DIREKT INFORMATOR« nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

O važnim promjenama i dopunama korisnici će biti obavješteni putem e-maila ili objavljivanjem na početnoj web stranici DIREKT INFORMATOR portala. Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene Uvjete korištenja DIREKT INFORMATOR portala, a sud u Puli je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, te pristupanjem, registracijom i/ili korištenjem sadržaja stranica www.direkt-informator.hr, stupate u ugovorni odnos s »DIREKT INFORMATOR« i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi Uvjeti obvezivati.

DIREKT INFORMATORSnimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu

Izrađujemo WEB stranice!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK