Atlas Rabac - putnička agencija

Pet koraka od ideje do pokretanja novog posla...

DIREKT INFORMATOR/PRESS/2021

 

 
Odlična ideja za novi posao sama po sebi nije dovoljna, pa će unatoč tome što se čini da je sve savršeno jednostavno mnogi poduzetnici 'zapeti' na realizaciji projekta ili još gore pokrenuti ga i izgubiti novac
Dobra poslovna ideja jedan je od ključnih elemenata za razvijanje uspješnog poduzetništva. No sama po sebi nije dovoljna pa će unatoč dobroj ideji mnogi poduzetnici “zapeti” na realizaciji projekta. Kako se to ne bi dogodilo važno je slijediti nekoliko osnovnih elemenata za uspješan razvoj privatnog poduzetništva.

 

1. Prilika, resursi i poduzetnik
Prije svega, ključno je razumijevanje razlike između ideje i prilike, jer poslovna ideja stvara poslovnu priliku tek kada je tržišno opravdana i vidljiva kroz proizvod ili uslugu, u vidu dodatne vrijednosti za korisnika. Pokretanje privatnog biznisa zahtijeva i adekvatne resurse, ali novac nikada ne smije biti odlučujući faktor pri donošenju odluke. Dobre poslovne prilike, naime, do novca uvijek pronađu put. Uz dobru priliku i resurse, jedan od ključnih preduvjeta za uspjeh je i sam poduzetnik, odnosno kvalitetan tim ljudi koji ga okružuje i dijeli istu viziju i ciljeve. Odlučujući faktor koji predstavlja najvažniji preduvjet za uspjeh poslovnog pothvata je ravnoteža između sva tri navedena elementa. Dobra kombinacija ljudi, prilike i resursa tako se smatra osnovnom “podlogom” potrebnom za daljnji razvoj poslovanja.

2. Poslovni plan
Kako bi što jednostavnije uvidjeli sve korake i elemente nužne za uspješnu realizaciju projekta, potrebno je izraditi poslovni plan, kojim se jasno definiraju ciljevi i metode za njihovo postizanje. Poslovnim planom detaljno je precizirana vrsta posla, način i mjesto njegovog obavljanja, tko ga obavlja i rokovi za izvršenje posla. Kako će biti koncipiran, ovisi o vrsti posla kojom se namjeravamo baviti, ali i razlogu pisanja plana. Primjerice, ako se plan piše u svrhu dobivanja kredita, slijedi se struktura koju zahtijeva banka, ili pak investitor. Također, plan ne mora biti dugačak, ali mora sadržavati sve bitne informacije o poslovnoj ideji. Treba biti pokrenut tržištem, jer nije važno što se proizvodi, već ima li proizvod tržište na kojem će se prodavati. Trebao bi opisati i način na koji poduzetnik namjerava dolaziti do kupaca te pokazati u čemu se razlikuje od konkurencije. Također, mora prezentirati njegove sposobnosti i mogućnost upravljanja poduzetničkim pothvatom. Prvi dio poslovnog plana predstavlja poslovnu politiku tvrtke. Započinje opisom poduzetničkog pothvata, koji sadrži informacije o djelatnosti kojom se tvrtka bavi, pravnom obliku, vlasništvu i radnom vremenu, ali i razlozima zbog kojih vlasnik tvrtke smatra da će uspjeti. Slijedi opis proizvoda ili usluge, a potom i tržišta nabave i prodaje. Naime, potrebno je pojasniti gdje će se nabavljati sirovine i poluproizvodi nužni za proizvod koji će se nuditi, njihova cijena i odnosi s dobavljačima.

Kada je riječ o tržištu prodaje, poduzetnik mora pojasniti koliko dobro poznaje svoje kupce, gdje ih nalazi i na koji će način distribuirati i prodavati proizvod. Treba opisati i lokaciju tvrtke, konkurenciju, menadžment te navesti relevantne podatke o zaposlenicima. Također, u prvom dijelu poslovnog plana navode se i podaci o upotrebi i očekivanom načinu ulaganja. Pri tome se podrazumijevasve što je potrebno za početak posla, poput informacija u što će se uložiti novac i tko su dobavljači. Osim podataka o tvrtki, poslovni plan sadržava i financijske podatke, kao adekvatne pokazatelje ispunjenosti ciljeva. Poslovne knjige zahtijevaju stručno vođenje, pa je važno naglasiti da, u slučaju da taj posao poduzetnik ne zna obavljati sam, mora zaposliti računovođu. Financijski podaci moraju sadržavati informacije o izvoru kapitala, popis opreme, bilancu, točku pokrića koja govori koliko proizvoda i usluga treba prodati da bi se poslovalo na nuli, kao i račun dobiti i gubitka, odnosno prikaz prihoda i rashoda kroz određeno razdoblje. Najvažniji dio u financijskim podacima je tijek novca. On pokazuje koliko je novca potrebno za poduzetnički pothvat, za što i kada je potreban te kako ga nabaviti. Prateći tijek novca moguće je uvidjeti probleme u likvidnosti, koji se pravovremenim odlukama mogu spriječiti ili popraviti. Poslovni plan može sadržavati i dodatne elemente. Riječ je o svim dokumentima koji mogu pomoći razumijevanju poslovnog plana, poput, primjerice, predugovora ili ugovora s kupcima, fotografija proizvoda ili pak ugovora s dobavljačima.

 

3. Osnivanje tvrtke
Nakon sastavljanja poslovnog plana, mali i srednji poduzetnici moraju odlučiti o vrsti tvrtke, odnosno zakonskom obliku poslovanja. Najčešće je riječ o obrtu ili društvu s ograničenom odgovornošću, no na raspolaganju su im i organizacijski oblici poput zadruge ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Također, moguće je kupiti već postojeću tvrtku, odlučiti se za franšizni oblik poslovanja ili kupiti licencu. Pri osnivanju tvrtke važno je unaprijed pripremiti nekoliko imena, jer je većina već zauzeta, a kod registracije društva s ograničenom odgovornošću upisati što više djelatnosti.

4. Financiranje
Ukoliko poduzetnik traži kredit, banka će rizik financiranja njegovog projekta procijeniti isključivo na temelju poslovnog plana. Iz tog je razloga važno poslovnu ideju planom objasniti što vjerodostojnije. No treba imati na umu da kredit u banci nije lako dobiti. Osim kredita, na raspolaganju su i neki drugi oblici financiranja, a najčešće je riječ o ulasku partnera u posao. U Hrvatskoj postoje i fondovi rizičnog kapitala, kao i natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava. U inovativne projekte ulažu i tzv. “poslovni anđeli”, tihi partneri koji nisu zainteresirani za aktivan rad u kompaniji.

5. Pronalaženje kupaca
Nakon realizacije četiri prethodna koraka, svaki poduzetnik treba definirati način na koji će pronaći i zadržati kupce jer upravo o njima ovisi razvoj poslovanja. Stoga je nužno identificirati potencijalne kupce i njihove potrebe, a za prikupljanje informacija koje će pomoći u daljnjem planiranju posla, najisplativije je provesti istraživanje tržišta. Da bi kupca motivirali na kupnju određenog proizvoda, potrebna je i dobro osmišljena promocija. Ništa manje nisu važni ni odnosi s javnošću, kojima se gradi dugotrajan imidž tvrtke. Kako bi pojačali prepoznatljivost na tržištu, uspješni poduzetnici služe se i poslovnim umrežavanjem, kao korisnim procesom razmjene preporuka i drugih informacija putem poslovnih suradnika.

Tko je sve poduzetnik?

Važan je način razmišljanja
Iako je poduzetnik osoba koja upravlja vlastitom tvrtkom i od toga živi, pojam poduzetništva mnogo je širi. Poduzetništvo je zapravo način razmišljanja i nije vezano isključivo uz posao. Veže se općenito uz kreativnost, sistematski pristup rješavanju problema i proaktivnost, pa poduzetnicima možemo smatrati sve osobe koje su spremne preuzeti inicijativu.

Biti svoj šef i kontrolirati svoje vrijeme
Zašto osnovati vlastitu tvrtku? “Biti svoj vlastiti šef” jedan je od osnovnih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na pokretanje vlastitog posla. Neke od prednosti su i rad od kuće, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost zapošljavanja članova obitelji i korištenje vlastitog talenta do maksimuma.

Najveći mitovi o poduzetništvu

Često ćete čuti ljude kako govore da se poduzetnici rađaju - istina je da su prirodni talenti i osobine važni, ali čine samo dobar temelj i nisu jamstvo uspjeha
Svatko može pokrenuti posao - iako je to načelno točno, preživljavanje, održivost i izgradnja uspješne tvrtke slijede tek nakon osnivanja
Poduzetnici su kockari - ovo je također čest, ali netočan mit. Istina je da dobar poduzetnik temeljito kalkulira i analizira svaki mogući rizik
Poduzetnici su vlastiti šefovi i potpuno su neovisni - iako samostalno donosi odluke, poduzetnik mora zadovoljiti obveze prema partnerima, dobavljačima, zaposlenicima i kupcima
Novac je najvažniji resurs za pokretanje posla - ako su zadovoljeni svi ostali elementi za uspješan projekt, do novca nije teško doći
Poduzetnici trebaju biti mladi i energični - za uspjeh su presudni znanje, iskustvo i kontakti, pa godine ne predstavljaju ograničenje

 2021@Copiright All right reserved. Created by ProBiz / Direkt Informator

 

I:Poslovni/Direkt INFO

foto:Pixabay

 

DIREKT INFORMATORSnimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu

Izrađujemo WEB stranice!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK