Atlas Rabac - putnička agencija

LJEKOVITOST MASLINOVOG ULJA ODSAD I NA ETIKETI

DIREKT INFORMATOR/ZDRAVLJE/2019

 

 

 

 

 

 

Stručna suradnica Maslinara dr.sc. Tea Bilušić piše kako je Američka agencija za hranu i lijekove dopustila da se na flaše ekstra djevičanskog maslinovog ulja stavi oznaka o zdravstvenoj tvrdnji

Pri stavljanju na tržište prehrambenog proizvoda kao i pri njegovoj kupnji podrazumijeva se da će se pažnja usmjeriti na deklaraciju koja se stavlja na prehrambeni proizvod. Deklariranje hrane regulirano je Pravilnikom o općem deklariranju ili označavanju hrane (NN, 114/2004). Pored općeg deklariranja hrane, prehrambeni proizvod je moguće označiti i sa zdravstvenom tvrdnjom (eng. health claim) koja izjavljuje, sugerira ili navodi na zaključak da kategorija hrane, određena hrana ili sastojak hrane utječe na zdravlje ljudi.

Zdravstvene tvrdnje moraju biti potkrijepljene odgovarajućim znanstvenim istraživanjima čiji rezultati u in vitro i in vivo uvjetima dokazuju zdravstveni aspekt prehrambenog proizvoda ili njegovih nutritivnih komponenti. Stoga je put do zdravstvene tvrdnje na prehrambenom proizvodu dug, mukotrpan i prilično skup. Prema definiciji zdravstvene tvrdnje ne bi smjele biti dvosmislene ili zavaravajuće, ne bi smjele buditi sumnju u sigurnost ili prehrambenu adekvatnost ostale hrane, poticati pretjeranu konzumaciju određenog prehrambenog proizvoda, sugerirati da uravnotežena i raznovrsna prehrana ne može pružiti odgovarajuće količine hranjivih tvari, navoditi na zaključak da bi zdravlje moglo biti ugroženo zbog nekonzumacije određene hrane. Na području Europske unije organizacija koja donosi odluku o prihvaćanju određene zdravstvene tvrdnje jest Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), preciznije njezino tijelo koje se naziva Panel za dijetetičke proizvode, prehranu i alergije. Godine 2012. EFSA je odobrila zdravstvenu tvrdnju za polifenolne spojeve iz ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EU 432/2012). Prema toj tvrdnji smatra se da polifenoli iz maslinovog ulja doprinose zaštiti masnoća u krvnim žilama od pojave oksidacijskog stresa. Ova se tvrdnja može koristiti isključivo za ekstra djevičanskog maslinovo ulje koje sadrži najmanje 5 mg hidroksitirozola i njegovih derivata (tirozol i složeni oleuropein) na 20 g maslinovog ulja. U skladu s ovim, potrošačima u cilju zadovoljavanja zdravstvene tvrdnje se može preporučiti dnevna konzumacija ekstra djevičanskog maslinovog ulja od 20 g. Da bi se mogla razumjeti pozadina ove zdravstvene tvrdnje potrebno je naglasiti da je ekstra djevičansko maslinovo ulje u prirodi specifično u odnosu na mnoga druga biljna ulja upravo zbog prisutnosti prirodnih organskih spojeva iz skupine polifenola koje maslina stvara iz niza razloga (privlačenje oprašivača, zaštita od napada patogena, zaštita od štetnog UV zračenja, obrana biljke od stresnih faktora budući ovi spojevi imaju izraženi spektar bioloških aktivnosti – antioksidacijsko djelovanje, antimikrobno djelovanje, antikancerogeno djelovanje, imunomodulatorno djelovanje, antivirusno djelovanje

 

 

I:Maslinar.hr/Direkt INFO

DIREKT INFORMATORSnimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu

Izrađujemo WEB stranice!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK