On Sir Richard Francis Burton`s Trail

Razrješenje suvlasništva

DIREKT INFORMATOR/SUVLASNIŠTVO/2019

 

 

 

 

Kako razriješiti suvlasništvo nad zemljištem ako su moji suvlasnici davno umrle osobe, a njihovi nasljednici nisu voljni sudski rješavati svoje nasljedstvo?

Više je načina na koje možete "razriješiti" pitanje suvlasništva nekretnina sa ili bez suradnje osoba koje su nasljednici s Vama upisanih suvlasnika u zemljišnim knjigama.
Naime, ukoliko držite da ste Vi jedini i isključivi vlasnik predmetnih nekretnina, slobodni ste ustati tužbom radi utvrđenja prava vlasništva.
U istoj ćete obuhvatiti osobe koje su nasljednici upisanih suvlasnika, a njihov status kao pravnih slijednika umrlih suvlasnika dokazat ćete preslikom rješenja o nasljeđivanju iza pokojnih koje možete pribaviti kod suda koji je provodio ostavinu. Ukoliko ostavina nikada nije provedena, činjenicu da su osobe, koje ste naznačili, nasljednici upisanih suvlasnika, dokazivat ćete tako što će se isti po prijemu Vaše tužbe očitovati kao nasljednici.
Druga je mogućnost da, po naputku suda, kod nadležnog matičnog ureda, kao osoba s opravdanim pravnim interesom, ishodite smrtovnice za upisane preminule suvlasnike te da se na tom temelju pokrenu ostavine na koje će onda biti pozvani njihovi nasljednici.

Po donošenju Rješenja o nasljeđivanju, dobit ćete jasnu situaciju tko su Vam protustranke u postupku. Koja od ove dvije opcije će se pojaviti kod Vas, ovisi prije svega o činjenici na području kojeg suda se nalaze nekretnine koje su u pitanju, budući da sudovi na različitim područjima RH imaju različitu praksu glede označavanja pravnih slijednika preminulih osoba u postupku.
Ukoliko smatrate da niste isključivi vlasnik, već tek suvlasnik u jednom dijelu predmetnih nekretnina, s nasljednicima drugih suvlasnika možete sklopiti sporazum o diobi suvlasničke zajednice.
Premda su spomenuti nasljednici izvanknjižni vlasnici istih nekretnina, oni su takav sporazum ovlašteni sklopiti i on je valjan. U istom sporazumu, koji mora biti u pisanom obliku, potrebno je utvrditi tko je nasljednik iza koga te kome pripadaju koje nekretnine u Vašoj podjeli. Kako osobe s kojima biste sklopili ovakav ugovor nisu upisani kao suvlasnici u zemljišnim knjigama, bili biste primorani pokrenuti parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva protiv njih kao nasljednika s Vama upisanih suvlasnika, a za nekretnine koje Vam po sporazumu pripadaju.

Uz takvu tužbu priložili bi sklopljeni sporazum, nasljednici bi se očitovali kao takvi, što im ne bi prouzročilo nikakav trošak, a Vi biste dobili presudu, temeljem koje se možete uknjižiti. Ako ne možete postići sporazum o diobi, kod suda možete pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice. U ovom postupku opet biste morali dokazati da osobe koje označujete kao nasljednike to uistinu i jesu, što je prethodno detaljnije objašnjeno. U postupku razvrgnuća sud ima više opcija:
a) razvrgnuće geometrijskom diobom - svaki od suvlasnika dobiva određeni dio zajedničkih nekretnina ili tzv. civilno razvrgnuće, gdje sud putem javne dražbe prodaje nekretnine koje su predmet postupka, a razmjerno suvlasničkim dijelovima ostvareni iznos dijeli između suvlasnika.
b) razvrgnuća isplatom, na koju ima pravo onaj suvlasnik koji je vlasnik 9/10 zajedničkih nekretnina ili za to ima osobito valjan razlog koji mora obrazložiti pred sudom. U tom slučaju sud će takvom suvlasniku dopustiti da isplati ostale, a on se sam uknjiži kao isključivi vlasnik predmetnih nekretnina.
Područje koje pokriva Vaše pitanje prilično je široko, pa je bez više podataka i uvida u dokumentaciju teško reći što je za Vas najbolja opcija.

 

Izvor:Burza/Direkt INFO

 

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

Izrađujemo WEB stranice! Reklamiramo Vas!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK