On Sir Richard Francis Burton`s Trail

Kako je suvlasništvo definirano u odredbama Zakona o vlasništvu

DIREKT INFORMATOR/PITANJA/2019

 

 

 

 

 

Institut suvlasništva definiran je odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te propisuje prava i obveze koje suvlasnici imaju jedni prema drugima te prema trećima u vezi s predmetom svoga suvlasništva. Svaki od suvlasnika ovlašten je izvršavati svoje ovlasti glede cijele stvari ako na taj način ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika, a plodovi, koristi, troškovi i tereti također se dijele među suvlasnicima razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima. Jednako tako, suvlasnici imaju pravo na posjed odnosno suposjed stvari, pa je Vaš brat, odnosno njegov sin, ako je on upisani suvlasnik, ovlašten biti u posjedu predmetnoga stana koji ste naslijedili iza Vašega oca. To naravno ne znači da on ima pravo ograničavati Vas u suposjedu nekretnine koja je u Vašem suvlasništvu te, ukoliko bi Vas u cijelosti isključio odnosno onemogućio da pristupate ili koristite nekretninu,imate pravo na zaštitu svoga prava i sudskim putem.

Također,možete zatražiti od suda,da vam omogući ulaz i ključeve svih apartmana i  za vaše korištenje kao suvlasnika nekretnine.

Kao suvlasnici možete donijeti odluku o načinu korištenja i upravljanja nekretninom, no ukoliko ne možete postići suglasnost, a jedna strana inzistira na samostalnom korištenju nekretnine, imate pravo sudskim putem zatražiti naknadu prema pravilima o stjecanju bez osnove od suvlasnika koji nekretninu koristi. Takav tužbeni zahtjev se najčešće kvantificira prema iznosu najma koji bi Vam pripadao sukladno Vašem suvlasničkom dijelu.

Ovlašteni ste pokrenuti i postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice koja na predmetnoj nekretnini postoji. Taj postupak u konačnici dovodi do prodaje nekretnine putem javne dražbe te namirenja suvlasnika iz dobivene prodajne cijene prema njihovim suvlasničkim omjerima.

Ovisno o Vašem interesu te mogućnosti dogovora s ostalim suvlasnicima, imate mogućnosti izvansudskim, ali i sudskim putem zaštiti svoja prava i interese u vezi s predmetom suvlasništva.

 

I:Burza/Direkt INFO

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

Izrađujemo WEB stranice! Reklamiramo Vas!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK