On Sir Richard Francis Burton`s Trail

Pojačano topimo javni dug, ali još su bolji Slovenci, Rumunji...

DIREKT INFORMATOR 2018/Posao

 

 

 

Većina konkurentskih zemalja opet bilježi veće stope gospodarskog rasta, što se odražava na omjer duga.
S gotovo svakim novim izvješćem u novije vrijeme pokazatelji državnih financija Hrvatske izgledaju bolje od prethodnih.

Nakon što se u listopadskom izvješću o manjku/višku proračuna te dugu opće države potvrdilo da smo iz deficita lani prešli u fiskalni suficit, a javni dug smanjili sa 80,2 na 77,5 posto BDP-a, prema najnovijim podacima sredinom godine razina duga RH bila je na 76,1 posto BDP-a. Godinu dana prije (sredinom 2017.) udjel duga u BDP-u bio je 2,3 postotna boda veći (78,4% BDP-a).

Prema projekcijama Ministarstva financija za 2018. objavljenih u sklopu listopadskog izvješća DZS-a, razina duga opće države na kraju ove godine trebala bi se spustiti u odnosu na 2017. za oko tri postotna boda, što znači 74,5 posto BDP-a. Budući da je još 2015. dug bio na oko 84 posto BDP-a, pozitivni pomaci su evidentno značajni. No, kao i obično, tek usporedni pregled daje cjelovitiju sliku, a u tom smislu i najnoviji podaci sugeriraju da se zemlje s kojima se obično uspoređujemo uglavnom bolje koriste poticajno ekonomsko i financijsko okruženje.

Većina ih bilježi veće stope gospodarskog rasta, što se onda odražava i u padu omjera duga i nominalnog BDP-a. Tako je Slovenija od sredine prošle do sredine ove godine udjel duga sa 80 posto BDP-a (što je bilo više od hrvatskoga) svela na samo 72,8 posto. To je ujedno bilo i najveće smanjenje duga među državama članicama EU, a tome je bitno pomogao natprosječan gospodarski rast i u prvoj polovici godine (više od 4,5 posto realno).

Dinamičan rast BDP-a i Rumunjskoj je olakšao smanjenje udjela duga za tri postotna boda, ali u njezinu slučaju to znači na samo 34 posto BDP-a. Valja podsjetiti i da je Rumunjska uz tu razinu duga ostvarila značajnu konvergenciju EU pretekavši Hrvatsku prema BDP-u per capita u odnosu na prosjek EU.

Hrvatska ekonomija je danas na 61, a rumunjska na 63 posto europskog prosjeka. Već odavno u pogledu razine duga Estonija je s udjelom manjim od 10% BDP-a posebna priča. I u proteklih godinu dana ga je blago smanjila (sa 8,6 na 8,3% BDP-a), a BDP po stanovniku, prema paritetu kupovne moći, joj je na 77 posto prosjeka EU. Na razini EU javni je dug mjeren udjelom u BDP-u od sredine 2017. smanjen približno kao i kod nas, za 2,3 postotna boda, na 81 posto BDP-a.

 

 

I:Poslovni.hr/Direkt informator

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

Izrađujemo WEB stranice! Reklamiramo Vas!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK