On Sir Richard Francis Burton`s Trail

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna za 2019

 

POZIV IZ GRADA PULE/Direkt Informator 2018 kronika Grada

'U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2019. godinu. Odgovornim pristupom javnim financijama,

 Grad Pula već niz godina osigurava realne, socijalne i razvojne proračune, a gospodarsko stanje i dalje nameće potrebu za dodatnom pozornošću.   

Kao i uvijek, želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta

 uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, kako prihodovne strane tako

 i ukupnih mogućih rashoda u kojima će poseban značaj imati izravni socijalni transferi i potpora pulskom gospodarstvu.
Stoga, pozivamo sve građane da nam dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2019.

 godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.
Rok za dostavu prijedloga je 2. listopad 2019. godine', poziv je iz Grada Pule.

Grad Pula ima aktivan web servis te na stranici http://www.proracun.pula.hr možete sudjelovati u kreiranju Proračuna.

 Prijedloge možete predati u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1; uputiti poštom na adresu: 

Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; elektronskom poštom na adresu: proracun@pula.hr ili putem eKonzultacija na http://www.pula.hr

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

Izrađujemo WEB stranice! Reklamiramo Vas!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK