Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati na osnovi identifikacijskog broja (OIB-a), imena i prezimena i adrese stanovanja, e-mail adrese, podataka o stručnoj kvalifikaciji, radnom mjestu, bankovnim računima, kreditnoj zaduženosti i sl. Svaka fizička osoba u Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište, ima pravo na zaštitu osobnih podataka.


Prikupljanje i obrada

Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom. Svaki skup osobnih podataka kao što je na primjer kadrovska evidencija u vašoj tvrtki predstavlja zbirku osobnih podataka, a njezin voditelj (tvrtka, banka, škola i slično) odgovara za zakonitu obradu osobnih podataka.  

Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati u sljedećim slučajevima:
 • dali ste privolu za obradu podataka
 • obrada je određena zakonom, odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka
 • u svrhu zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta
 • obrada je u javnom interesu ili u svrhu izvršavanja javnih ovlasti
 • predmet obrade su podaci koje ste sami objavili
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je osoba čiji se podaci obrađuju jedna od ugovornih strana
 • obrada podataka je nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju.

Osobni podaci o maloljetnim osobama mogu se prikupljati uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima. 
 

Posebne kategorije osobnih podataka

Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) koje moraju biti posebno označene i zaštićene jesu podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život. U posebnu kategoriju osobnih podataka spadaju i osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku.

Ti se podaci mogu prikupljati i obrađivati pod sljedećim uvjetima:
 • dali ste privolu za obradu podataka
 • obrada je određena zakonom, odnosno u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka
 • u svrhu zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta
 • predmet obrade su podaci koje ste sami objavili        
 • podatke obrađuje neprofitno tijelo čiji ste član
 • obrada je potrebna radi uspostave, ostvarenja ili zaštite potraživanja propisanih zakonom
 • obrada je potrebna u svrhe preventivne medicine, medicinske dijagnoze, zdravstvene skrbi ili upravljanja zdravstvenim službama pod uvjetom da takve podatke obrađuje zdravstveni djelatnik na temelju propisa i pravila.


Prava i zaštita

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka imate pravo:
 • biti obaviješteni o obradi vaših podataka - tko ih obrađuje i koristi, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove
 • dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju 
 • zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka 
 • odustati od privole dane za obradu podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade.

Za zaštitu svojih prava možete se obratiti voditelju zbirke osobnih podataka koji obrađuje vaše podatke.

Ako smatrate da je voditelj zbirke osobnih podataka njihovom obradom povrijedio vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obrati Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na naknadu štete od voditelja zbirke osobnih podataka možete ostvariti pred sudom opće nadležnosti.
 

Dodatne informacije:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Izvor:Središnji državni portal

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije!

Navesti ćemo samo neke od emisija u kojima smo gostovali: OBN Sarajevo, PINK BiH, HRT ,Tv Istra,  TV NOVA  Pula 

Upravo snimamo televizijsku šaljivu seriju" Ured XXL" u vlastitoj produkciji!   

Ne gubite vrijeme tražeći klijente - neka klijenti sami pronađu vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK