Za izjavljivanje revizije propisan je imovinski cenzus, AKO je vrijednost pravne stvari barem 200.000 kuna (čl. 382. Zakona o parničnom

Revizija je u građanskom procesnom pravu izvanredni pravni lijek kojim nezadovoljna stranka može pobijati drugostupanjske presude i rješenja, u slučaju kada je drugostupanjskom odlukom okončan sudski postupak o čitavom ili o dijelu tužbenog zahtjeva (drugostupanjski sud, naime, može svojim rješenjem poništiti prvostupanjsku presudu ili rješenje i vratiti spis sudu na ponovno suđenje: u takvom slučaju sudski postupak još nije okončan). Revizijski sud je uvijek Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Valja znati da drugostupanjske presude i rješenja postaju pravomoćna danom donošenja (čl. 333. Zakona o parničnom postupku); a nakon (u tipičnom slučaju) proteka roka za dobrovoljno izvršenje - koji je u pravilu naveden u samoj presudi i koji teče od dana dostave rješenja stranci kojoj je sudskom odlukom nešto naloženo - postaju te građanskopravne odluke drugostupanjskih sudova (županijski sud, ili Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) također i ovršne.

Međutim je strankama i protiv takvih pravomoćnih i ovršnih odluka dozvoljen priziv Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji se u hrvatskom građanskom procesnom pravu naziva revizija.

Stranka može izjaviti reviziju u roku od 30 dana od dana dostave drugostupanjske presude (čl. 382. Zakona o parničnom postupku).

Za izjavljivanje revizije propisan je imovinski cenzus, te se ona može izjaviti protiv svih drugostupanjskih presuda županijskih sudova u predmetima gdje je vrijednost pravne stvari barem 200.000 kuna (čl. 382. Zakona o parničnom postupku; protiv odluka Visokog trgovačkog suda revizija je dozvoljena ako je vrijednost pravne stvari 500.000 kuna ili veća (čl. 497.a Zakona o parničnom postupku). U drugim zemljama usporedivih pravnih poredaka, postoje drugačiji cenzusi: 2008. godine je taj cenzus u Bosni i Hercegovini bio 15.000 KM, u Njemačkoj 20.000 EUR.

Iznimno se može podnijeti tzv. izvanredna revizija i protiv drugostupanjskih presuda kojima je okončan spor manje vrijednosti, ali samo ukoliko bi revizijski sud povodom takve revizije odlučivao o pitanju važnom za osiguravanje jedinstvene primjene prava (čl. 385.a Zakona o parničnom postupku). Kod izvanredne revizije, revident mora Vrhovnom sudu RH postaviti barem jedno izričito pitanje o interpetaciji prava.

Također je - neovisno o imovinskom cenzusu - uvijek moguće podnijeti reviziju protiv odluka drugostupanjski sudova gdje je sud donosi odluku kojom okončava spor, ali drugačije valorizira dokaze u spisu od prvostupanjskog suda; kao i u slučajevima kada se radi utvrđivanja dokaza provede usmena rasprava pred drugostupanjskim sudom (što nije čest slučaj) - tako propisuje čl. 382. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku.

Protiv drugostupanjskih rješenja u ovršnim stvarima (u takvim predmetima se ne donose presude) je dopuštena jedino izvanredna revizija. (čl. 12. Ovršnog zakona). U zemljišnoknjižnim i izvanparničnim predmetima revizija nije dopuštena - nego svaki županijski sud ujednačuje sudsku praksu u takvim stvarima na svojem vlastitom području, uz eventualno proučavanje sudske prakse drugih županijskih sudova.

Odluke Vrhovnog suda RH povodom revizija u građanskim predmetima najvažniji je izvor tzv. sudske prakse, koja nižim sudovima - a onda i pravnom sustavu u cjelini - pruža orijentir za interpretaciju zakona.

izvor:WIKIPEDIA

Direkt Informator

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije!

Navesti ćemo samo neke od emisija u kojima smo gostovali: OBN Sarajevo, PINK BiH, HRT ,Tv Istra,  TV NOVA  Pula 

Upravo snimamo televizijsku šaljivu seriju" Ured XXL" u vlastitoj produkciji!   

Ne gubite vrijeme tražeći klijente - neka klijenti sami pronađu vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK