Kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu i prodati nekretninu?

 

Kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu i prodati nekretninu?

 
 Suvlasničku zajednicu moguće je razvrgnuti sporazumom među strankama, na način da jedna strana isplati drugu ili da se na nekretnini uspostavi etažno vlasništvo.
 Ukoliko nije moguće postići sporazum, tada se može provesti sudski postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice na nekretnini putem njezine geometrijske diobe,
 a ako geometrijska dioba nije moguća, pristupa se civilnoj diobi, odnosno prodaji nekretnine putem javne dražbe i podjelom tako dobivene cijene među suvlasnicima sukladno njihovim   suvlasničkim omjerima.
 Dakle, nije moguća situacija u kojoj bi Vaša kćer dobila veći dio postignute cijene od drugog suvlasnika koji ima isti suvlasnički omjer.
 Postoji i mogućnost razvrgnuća isplatom, a suvlasnik ima pravo na takvo razvrgnuće ako je ono posebno propisano zakonom ili nekim pravnim poslom, odnosno ako učini vjerojatnim da za to   postoji osobito ozbiljan razloga.  
 Tada će sud odrediti da tom suvlasniku pripadne nekretnina, a on isplaćuje ostale suvlasnike. Onaj suvlasnik koji ima suvlasnički udio od barem 9/10 ne mora učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan   razlog za isplatu ostalih suvlasnika, već je ovlašten zatražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom.

 Potrebno je istaknuti da kod prodaje nekretnine na javnoj dražbi pravo na dražbovanje ima onaj od suvlasnika koji je kao predlagatelj pokrenuo postupak razvrgnuća, a onaj koji je u tom slučaju   pasivna strana, predloženik, nema. Dakle, ukoliko Vaša kćer pokrene postupak razvrgnuća, tada sestra Vašeg supruga neće moći na javnoj dražbi kupiti nekretninu koja je predmet prodaje.Direkt Informator

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije!

Navesti ćemo samo neke od emisija u kojima smo gostovali: OBN Sarajevo, PINK BiH, HRT ,Tv Istra,  TV NOVA  Pula 

Upravo snimamo televizijsku šaljivu seriju" Ured XXL" u vlastitoj produkciji!   

Ne gubite vrijeme tražeći klijente - neka klijenti sami pronađu vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK