(Procurator)

 (Procurator)

Prokurist je zastupnik privrednog društva, koji je dužan  poštovati sva ograničenja i ovlaštenja koja su mu data na zastupanje odlukom nadležnog odbora društva, statutom ili osnivačkim aktom društva.

 To je osoba kojoj je dodjeljena najšira trgovačka punomoć, sa velikom širinom ovlaštenja koja je utvrđena zakonom. Prokura predstavlja zakonsku formu ovlaštenja kojim se ovlašćuje jedno ili više lica za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću društva. Prokuru može dati trgovačko društvo i trgovac pojedinac.

Prokurist može biti samo fizička osoba i obavezan je potpisivati tvrtku, tako da ispod nje potpiše svoje ime s dodatkom iz kojeg se vidi da se radi o prokuri (pp = per procura).

Davanje i prestanak prokure upisuje se u sudski registar, prokura se daje u pisanom obliku, neprenosiva je i može se dati samo fizičkom osobi.

 

Odgovornosti prokuriste:

  • Potpisivanje ugovora i drugih pravnih akta u ime tvrtke
  • Zastupanje tvrtke pred sudovima i drugim državnim upravama
  • Pregovori sa drugim tvrtkama
  • Iniciranje prodajnih i marketinških aktivnosti
  • Upravljanje svim odjelima kroz redovnu komunikaciju sa menadžerima


Vještine i osobine koje bi trebalo da ima prokurist:

  • Organizaciske sposobnosti
  • Analitičke sposobnosti
  • Pregovaračke i interpersonalne vještine
  • Sposobnost samostalnog donošenja odluka
  • Znanja iz okruga financija i ekonomije

 Direkt informator donosi

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije!

Navesti ćemo samo neke od emisija u kojima smo gostovali: OBN Sarajevo, PINK BiH, HRT ,Tv Istra,  TV NOVA  Pula 

Upravo snimamo televizijsku šaljivu seriju" Ured XXL" u vlastitoj produkciji!   

Ne gubite vrijeme tražeći klijente - neka klijenti sami pronađu vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK