KOMISIJA ODBILA SVE ŽALBE ZA PELJEŠKI MOST

KOMISIJA ODBILA SVE ŽALBE ZA PELJEŠKI MOST U roku dva tjedna potpisuje se ugovor s Kinezima!

Direkt informator

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabava odbila je žalbu tvrtke Strabag i žalbu zajednice ponuditelja Astaldi Ictas na odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji mosta Pelješac s pristupnim cestama

DKOM je objavio kako su obje žalbe neosnovane, te tvrdi kako Strabag u svojoj žalbi nije dokazao da je kineska kompanija CRBC u svojoj ponudi dala neuobičajeno niske cijene i danisu dokazali da je riječ o dampinškim cijenama.

Nakon ove odluke očekuje se da bi Uprava Hrvatskih cesta s kineskim ponuditeljem mogla potpisati ugovor o izgradnji mosta u sljedeća dva tjedna. Kineski konzorcij je u svojoj ponudi naveo da će izgraditi most za 2,08 milijardi kuna u tri pol godine.Talijansko-turski konzorcij je pak ponudio cijenu od 2,55 milijardi kuna, a Strabag 2,62 milijardi kuna (svi iznosi bez PDV-a).

 

Podsjećamo, u drugoj polovici siječnja u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave su stigle dvije žalbe na odluku o odabiru kineskog konzorcija za graditelja Pelješkog mosta s pristupnim cestama, najvećeg hrvatskog infrastrukturnog projekta.

Prvo se na taj odabir žalio austrijski Strabag, a nedugo nakon toga i zajednica ponuditelja u kojoj su talijanski Astaldi i turski CT Ictas koja se žalila na procjenu kvalitete garancije talijansko-turske ponude za gradnju mosta.

Strabag se, s druge strane, žalio jer je kineski konzorcij ponudio dampinške cijene u pogledu izvođenja niza radova. Pretpostavlja se da su Kinezi mogli ići s nižom ponudom jer će dobiti nedopuštene državne potpore. U Strabagu navodno impliciraju da kineske vlasti putem gradnje Pelješkog mosta žele lakše "probiti" tržište Europske unije, a što nije u skladu s pravnom stečevinom EU.

Austrijancima, uz ostalo, smeta što naručitelj Hrvatske ceste nisu ispitale niske ponuđene cijene kineske korporacije u pojedinim stavkama, a što su, kako smatraju u Strabagu, trebale učiniti prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i direktivi Europskog Parlamenta i Vijeća.

U vrlo iscrpnom rješenju na žalbe spomenutih tvrtki odnosno konzorcija Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacuje i jedan od glavnih Strabagovih prigovora vezan uz dampinške cijene koje je ponudio odabrani kineski konzorcij "China Road and Bridge Corporation".

DKOM je naime Strabagovu tvrdnju o nezakonitosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kao posljedice nepravilne primjene odredbe o neuobičajeno niskoj cijeni odbilo kao neosnovanu.

Komisija pritom uz ostalo zamjećuje da su cijena koju je ponudio i kineski konzorcij i Strabag veće od procijenjene vrijednosti predmeta nabave (1,756 milijardi kuna, bez PDV-a), koju nitko u postupku nije osporavao.

Strabag u postupku "nije dokazao da bi niža ponuda ponuditelja u dvanaest troškovničkih stavki (kojih u cijeloj ponudi ima više stotina) trebala sa stanovišta važećih propisa rezultirati obveznom primjenom instituta neuobičajeno niske cijene", navodi se u rješenju DKOM-a.

Žalitelji, kako se nadalje navodi, nisu niti dokazali da bi se u konkretnom slučaju radilo o dampinškim cijenama i da je odabrani ponuditelj korisnik državnih potpora.

"S druge strane naručitelj je u ovom izuzetno složenom postupku javne nabave postupao u skladu s odredbama koje uređuju pitanje neuobičajeno niske cijene te je u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđivao da li je sumnju dovedena mogućnost izvršenja predmeta nabave", smatraju u DKOM-u.

Isto tako, odbijena je i žalba zajednice ponuditelja talijanskog Astaldija i turskog IC Ictas Isaat Sanayi u vezi bankarske garancije.

Naime, ta zajednica ponuditelja nije prošla na natječaju za gradnju Pelješkog mosta zbog neprihvatljivog bankovnog jamstva, budući da je utvrđeno da Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka nema rejting zahtjevan dokumentacijom za nadmetanje, a prema kojoj je to trebala biti bankarska garancija izdana od prvorazredne banke koja je dugoročno cijenjena najmanje kod jednog od društava Fitch ili Moody's ili S&P, barem kao 'A3' ili 'A-'.

Prema rješenju DKOM-a, nedvojbeno je u postupku utvrđeno da jamstvo za ozbiljnost ponude Astaldija i IC Ictasa nije sastavljeno u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. Naručitelj, Hrvatske ceste su osnovano ocijenile da talijansko-turski konzorciji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude kako je traženo dokumentacijom za nadmetanje, navodi se uz ostalo u opširnom rješenju DKOM-a.

Protiv tog rješenja ne može se izjavili žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama DKOM-a. 

Izvor:JL

DIREKT INFORMATOR


 

  Snimamo televizijiske emisije!

  Navesti ćemo samo neke od emisija u kojima smo gostovali: OBN Sarajevo, PINK BiH, HRT ,Tv Istra,  TV NOVA  Pula 

  Upravo snimamo televizijsku šaljivu seriju" Ured XXL" u vlastitoj produkciji!   

 

 

  Ne gubite vrijeme tražeći klijente - neka klijenti sami pronađu vas!

  Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK